Styrelsen 2021

Styrelse vald vid årsmötet 17 febr 2021

Birgitta Jansson

Ordförande och kassör

Mona Boström

Vice ordförande och Seniorrådet

Ulla Jackson

Sekreterare

Anita Österlund

Programsekreterare

Britt-Marie Swärd

Bitr programsekreterare och bitr Seniorrådet

Ann M Johansson

Medlemssekreterare, webb-ansvarig. bitr. kassör

Birgitta Åsén

Bitr. medlemssekreterare