Canasta

Välkommen att spela canasta!

Dag               Första söndagen i varje månad - start 3 oktober

Tid                 kl 15-17.30

Plats              Romansvägen 31

Anmälan       Astrid Jedenmalm tel 072-588 67 00