Årsmöte på Konstpoolen 2019

Onsdag den 20 februari hade Moringen sitt Årsmöte på Konstpoolen. Det blev ganska trångt i lokalen när nästan 100 personer hade slagit sig ned vid borden. Dagen till ära hade vi besök av Kringlan Stompers från Södertälje som inledde med en härlig blandning av melodier.


Därefter öppnade avgående ordförande Per Olow Danielsson mötet och hälsade alla välkomna. Till mötesordförande valdes Anders Löfgren och mötessekreterare Per-Olov Lindgren. Dagordningen gicks igenom punkt för punkt och styrelsen fick ansvarsfrihet. Det beslutades att medlemsavgiften skulle vaa oförändrad nästa år (280:-) men avgiften för medlemsträffarna höjdes till 50:-.

Till ny ordförande för det kommande året valdes Agneta Tjärnhammar, som höll ett kort anförande och tackade för förtroendet och påpekade att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Allt arbete inom Moringen sker av personer som, utan ersättning, ger av sin tid för att skapa en trevlig gemenskap.

Avgående styrelsemedlemmar samt ordförande och sekreterare för mötet tackades för sina insatser med vackra blommor. Årsmötet avslutades och kringlan Stompers spelade upp igen. Smörgåstårta och dryck samt kaffe och kaka smakade bra och stämningen i lokalen var mycket trevlig.

Inga Burebo Karlsson