Aktiviteter 2019

Här kommer bilder och referat, från årets aktiviteter, att visas.