Årsmöte 2018

Lugnt årsmöte hos Moringen i ändamålsparagrafens anda!

  • Gott med smörgåstårta
  • Gott med smörgåstårta

Trivsel, trygghet och gemenskap samt förståelse och solidaritet. Det är kring de här honnörsorden, alla hämtade ur ändamålsparagrafen, som pensionärsföreningen Moringen i Nynäshamn, som är medlem i Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna, agerar utåt och ordnar sina skilda interna sammankomster. Så var det också när årsmötet arrangerades onsdagen den 14 februari i Nynäshamn.

Trivseln och gemenskapen infann sig omedelbart, då borden redan stod dukade när årsmötesdeltagarna, tillika gästerna, anlände till den för tillfället inhyrda lokalen, Konstpoolen, på Vikingavägen i Nynäshamn.

Tryggheten fanns i kontinuiteten - genom att inga stora förändringar väntade, varken i föreningens styrelse eller i den planerade verksamheten. De styrelseledamöter, inklusive ordföranden Per Olof Danielson, vars mandattid hade löpt ut, hade tackat ja till att åter låta sig nomineras, sånär som på de få undantag där man hellre ville adjungeras till styrelsen än att ha en fast styrelsepost eller där man kände att man ville gå upp eller ned i tempo vid jämförelse med insatsen under det avslutade verksamhetsåret 2017. Någon strid om styrelseposterna blev det heller inte tal om när årsmötet, utan ytterligare förslag, valde de nominerade. Helt ny på sin post utan tidigare uppdrag i föreningen blev dock Britt Eneborg som fortsättningsvis intar en nyckelroll i kraft av föreningens medlemssekreterare. Vidare gick Inga Burebo Karlsson från posten som adjungerad till styrelsen, som webbansvarig , till fullvärdig ledamot.

Solidaritet och förståelse kunde man också finna under mötet. Inte minst när årsmötet, utan protester eller diskussion, beslöt att höja årsavgiften, med ytterligare trettio kronor, till 280 kronor om året. Det ekonomiska tillskottet skulle inte komma den lokala verksamheten till del, förklarade den omvalde ordföranden, men motiverade ökningen med att förbundet SPF, på central administrativ nivå, haft oväntat höga utgifter för ett nytt dataprogram, installerat för att förenkla, men fram till nu mest visat prov på motsatsen.

Först när mötet hade kommit fram till punkten val av valberedning, efter beviljad ansvarsfrihet, godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, budget för nytt år, parentation över avlidna medlemmar, och mycket mera, uppstod ett till synes olösligt bekymmer. Ingen, av alla medlemmar i den månghövdade församlingen, ville låta sig nomineras till valberedare. Beslutet blev att revisorerna ska vara öppna för namnförslag på valberedare, för att sedan bereda frågan!

Dock - inget årsmöte utan avtackning.
Den livaktiga och kreativa gruppen som under lång tid ansvarat för att föreningens möten håller fortlöpande hög och bra kvalitet hade inför årsmötet framhållit att den önskade sig en paus. Nu fick gruppens medlemmar varsin vacker blombukett och varma applåder inför denna välförtjänta vila. Likaså avtackades valberedningens ledamöter med blommor, samt de ambitiösa medlemmarna som nu lägger in en ny växel, med mera fokus på programinnehåll än formaliserat styrelsearbete.

Text: Ulla Tengling