Funktionärsträff på Utsikten

SPF Moringens cirkelledare, styrelse och övriga funktionärer var inbjudna till en avslutningslunch på Utsikten meeting fredag den 24 november.

Ungefär 20 personer hade anslutit och vi fick välja mellan en fiskrätt, gulasch eller vegetariskt. Alla alternativen mycket goda.

Efter en stunds trevlig samvaro berättade vår ordförande Per-Olow Danielsson om utsiktens tillkomst som utbildningsgård åt Televerket för ungefär 30 år sedan. Per-Olow var själv med i arbetsgruppen för eteblerandet av anläggningen.

Ganska snart var det nya vindar som blåste och Televerkets interna utbildning skedde på annat sätt. Utsikten såldes till privata ägare som drivit det som konferensanläggning under ett antal år, men nu är det slut. Den sista januari upphör verksamheten och bostäder kommer att byggas i lokalerna.

Per-Olow tackade också alla deltagare för de insatser de gjort under året. Alla funktionärer och cirkelledare arbetar ideellt för att ge andra inom Moringen meningsfulla aktiviteter.

Inga Burebo Karlsson