Årsmöte för SPF Seniorerna Moringen i Nynäshamn

Det är onsdag den 15 februari.  På Konstpoolen hålls årsmötet. Ute skiner solen och man kan känna en föraning av vår. Inne i lokalen är det ett behagligt sorl av röster från ca 70 personer som kommit för att vara med på årsmötet.

  • Blommor som tack
  • Några av deltagarna
  • Delar av styrelsen
  • Blommor som tack
  • Några av deltagarna
  • Delar av styrelsen

Ordföranden Ingrid Hedin tog till orda och hälsade alla hjärtligt välkomna.
Till ordförande för mötet valdes Agneta Tjärnhammar, till sekreterare Ann-Marie Rickberg och till justeringsmän och rösträknare Margareta Medin och Ulla Christianssen.

Samtliga punkter på Dagordningen gicks igenom och fick bifall från deltagarna.

Under årsmötet hölls en parentation, ett ljus tändes och vi samlades i en tyst minut för avlidna medlemmar.

Ny styrelse valdes och består av nio personer. Ordförande är Per-Olow Danielsson 1 år och övriga ledamöter är:

Ann Gould, Kvarstår 1 år
Ingegerd Lindblad, Kvarstår 1 år
Inga-lill Friberg Kvarstår, 1 år enl. önskemål (2 år)
Lars Tjärnhammar, Nyval nyval 1 år, fyllnadsval
Lillemor Attia, Nyval 1 år, fyllnadsval
Christina Huet, Nyval 1år (2 år)
Ulla Tengling, Nyval 2 år
Anita Vitten, Nyval 2 år

Ett par motioner hade inkommit, den ena gällde ändring av veckodag för medlemsmöte, den avslogs. Den andra gällde ersättning till styrelsemedlemmar och funktionärer. Frågan ska utredas och anpassas till övriga klubbar i Stockholmsdistriktet. Dessutom skall en motion, från Södertörnsföreningarna, sändas till regionen angående tandhälsa. Ambitionen är att få tandvård
att betraktas som en del av sjukvården.

De tidigare styrelsemedlemmarna avtackades med blommor och ett speciellt stort tack fick Ingegerd Lindblad för sina insatser för föreningen.

Avslutningsvis bjöd föreningen på smörgåstårta och öl/vatten och kaffe med kaka och det trivsamma sorlet från mötets start började igen.


Text: Inga Burebo Karlsson