Årsmöte 2016

Referat från SPF Seniorerna Moringen Nynäshamns årsmöte 17 februari 2016 SPF i Nynäshamn hade årsmöte på Konstpoolen den 17 februari.


Ca 100 av föreningens 500 medlemmar deltog i årsmötes-förhandlingarna. Av verksamhetsberättelsen framkom att föreningen har varit mycket aktiv. Medlemmarna har erbjudits flera programpunkter med varierande innehåll såsom föredrag, underhållning, studiebesök. Korta och långa resor, bl a till Malta och Wales. Studiecirklar, söndagsträffar, gympa, gemensamma promenader,
boule och bridge.


De avgående ledamöterna:
Hans Berg, Margareta Westerlind, Anne-Marie Rikberg och Gottfrid Göransson
avtackades.

Till nya ledamöter valdes:
Per-Olow Danielsson, Elise Asker, Karin Kjellberg och Frida Greisner.


Till ordförande valdes Ingrid Hedin.
Efter årsmötet bjöds medlemmarna på smörgåstårta.


Karin Kjellberg