Om begravningar

SPF Seniorerna Moringen hade ett livligt rundabordssamtal onsdagen 9 december när vi fick besök av Jenny Kindgren från Fonus.

Känner vi till alla regler och möjligheter, som samhället har etablerat för begravningsarrangemang? Begravningar är också i högre grad än mycket annat förknippat med en kultur och traditioner. Kyrkogården/gravplatsen lyder idag under många lokala bestämmelser. Vi hade inbjudit Jenny Kindgren, som kom för att informera oss om allt detta.

En klok människa bör skriva sin testamente innan man blir gammal och sjuk, det gör det så mycket enklare för andra.

Nu för tiden har man större frihet att utforma sin egen begravning än tidigare, men helt fritt fram är det inte. Vissa regler gäller med var och hur aska få strös, inte i egen trädgården eller från stranden t. ex.

Vissa religioner har egna traditioner med tvagning och svepning av den avlidna och även hur man är klädd, till och med även en minnes sak i kistan. Val av gravsten, minnessten, askgravlunden eller minneslunden ger stor valfrihet.

Det är bra om man har diskuterat detta med anhöriga och har nedtecknat önskemål och annan information i ett "Vita Arkiv" för att gör det så smidig som möjligt. Detta ska finnas tillgängligt och inte i ett bankfack, som kan leda till mycket besvär för anhöriga att komma åt. Ett tips är att lämna vissa mindre detaljer fritt för familjen att välja, det är också deras stund.

Vi hade många frågor om vad man får och inte får göra. Hur vissa saker går till, vad är brukligt, vilken hjälp och rådgivning finns m.m. Samtalen var engagerade och öppna i en fråga som borde lyftas upp oftare.

Text: Ann Gould