Resan till Wales

Läs gärna mer om resan under "Referat" år 2015.