Vad är FaR? 5 mars

FaR står för "Fysisk aktivitet på Recept" och innebär att man får ett recept på någon rörelseaktivitet, som är anpassad till de förutsättningar och önskemål man själv har.

SPF Moringens medlemsträff onsdag 5 mars gästades av Leg. Sjukgymnast Helena Göransson, som gav en förtydligande bild av vad FaR innebär, och hur en FaR-ledare kan hjälpa oss att komma i gång med träning. FaR står för "Fysisk aktivitet på Recept" och innebär att man får ett recept på någon rörelseaktivitet, som är anpassad till de förutsättningar och önskemål man själv har. Man kan få ett sådant recept på sin vårdcentral.
Man får förslag på träning som är lämplig vid just den diagnos man har. Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga eller förbättra många olika sjukdomstillstånd. De positiva effekterna får man oavsett ålder eller träningsvana. Därför är det aldrig för sent att börja röra på sig.
Helena berörde även vikten av träning i hemmet med små medel.
Träffen var välbesökt och avslutades som vanligt med kaffe och en allmän frågestund.
GGö