Föredrag om raffinaderiet, 9 oktober

Uppdaterades: 11 januari 2017

Med temat "NYNAS Raffinaderi idag" höll platschefen vid Nynas AB i Nynäshamn, Cyril Thebault, ett mycket uppskattat föredrag hos SPF Moringen. Föredraget handlade om verksamheten inom Nynas AB globalt men med tonvikt på Nynäshamn.


Raffinaderiet intresserar pensionärerna i SPF Moringen.

Oljebolaget Nynas har funnits i 80 år. Från början var det ett litet men konventionellt oljebolag, som huvudsakligen tillverkade drivmedel och eldningsoljor. Det har på senare tid utvecklats till att enbart framställa specialoljor och bitumen. Bitumen används för att få fram asfalt av olika mjukhetsgrad och är den dominerande produkten under sommarhalvåret när vägarna kan asfalteras. Man levererar c:a 600 tusen ton per år. Då används i första hand olja från Venezuela och i andra hand Nordsjöolja.

Den senare lämpar sig bättre på vintern då den inte genererar så mycket bitumen. En del specialoljor är transformatoroljor, andra används vid tillverkning av bildäck, gummiprodukter, plastprodukter m.m.

12 – 15 oljetankers anlöper Nynäshamn varje år. Oljan pumpas först över i bergrum under raffinaderiets område och därefter etappvis till ett par stora cisterner. Oljan destilleras och de lättare fraktionerna renas sedan med vätgas som framställs ur metangas, som tas in i flytande form från LNG-terminalen på Brunnsviksholmen. Denna gas levereras även till andra kunder.
Globalt har Nynas AB 800 anställda och 30 säljkontor. I Nynäshamn jobbar c:a 300 anställda. Anläggningen här är en s.k. uppgraderingsanläggning, som utöver bitumen framställer en stor mängd specialprodukter. Totalt finns inom raffinaderiets område c:a 100 cisterner för olika produkter och destillat.

Från ett kontrollrum styrs hela anläggningen. Den är bemannad dygnet runt året runt. Man har egen brandkår och ett reningsverk, som tar hand om processvatten, kylvatten och det regnvatten som faller över området.

Anläggningen stoppas några veckor vår eller höst vart fjärde år för kontroll och eventuella reparationer. Då är många människor engagerade och hotell, vandrarhem och lunchrestauranger i Nynäshamn är fullbelagda.

Nynas har tagit över ett liknande raffinaderi som det i Nynäshamn i Harburg utanför Hamburg i Tyskland.


Text: Bertil Wallin

 

Publicerades: 11 januari 2017 Uppdaterades: 11 januari 2017