Brandsäkerhet, 13 mars

SPF Moringen hade vid sitt onsdagsmöte den 13 mars besök av insatsledare Tony Kullman från Södertörns Brandförsvarsförbund. Temat för dagen var Brandsäkerhet och innan Tony kom in på det direkta ämnet, gav han en god beskrivning hur av hur organisationen ser ut.

Moringen ökar kunskap om brandsäkerhet

Brandförsvarsförbundet bildades 1993 av de fem södertörnskommunerna men har med tiden utökats till att omfatta alla kommuner, 10 st, i den södra länsdelen, från Ekerö och Nacka i norr ner till oss. Invånarantalet i denna region är c:a 550.000 personer.

Förbundet har en egen ledningscentral i Lindvreten nära Kungens Kurva och all verksamhet styrs därifrån direkt till den fordonsenhet som finns närmast brand- eller olycksplatsen. Det finns hela tiden personal tillgänglig för utryckning med anspänningstid på högst 90 sekunder.

De vanligaste händelserna uppges vara "Brand ej i byggnad", t ex bilar eller i naturen, samt trafikolyckor. Antalet inringda larm är c:a 350 st per år eller ungefär ett om dagen i genomsnitt. Sett över hela riket omkommer ett 100-tal personer varje år i samband med bränder av olika slag, men som jämförelse på risker berättade Tony att 1600 dör vid det man kallar fallolyckor. När det gäller dödsfallen vid bränder beror de ofta på avsaknad av fungerande brandvarnare eller sängrökning.

När det gäller det personliga agerandet i händelse av brand gav Tony klara råd och tips. Här skiljer sig åtgärderna beroende om det är ett flerbostadshus med trappuppgångar eller ett mindre hus, om man befinner sig i den bostad där det brinner eller i en angränsande lägenhet, om hotet är helt utifrån kommande etc.
Vidare poängterade Tony vikten av att ha både väl fungerande brandvarnare och tillräckligt stor pulversläckare samt gärna också ha en brandfilt hemma. Brandförsvarsförbundet har också tagit fram bra informationsmateriel, som belyser det mesta om eld och brand.

En annan säkerhetsdetalj som Tony delade med sig av var att man vid t ex resor på båtar eller vid hotellövernattningar mm, bör kontrollera var utrymningsvägarna finns och gärna titta på dem i full belysning och utan panik.

De alerta besökarna hade sedan en väl tilltagen tid för frågor och diskussioner med Tony kring mycket som gäller vår trygghet och säkerhet, innan det välsmakande kaffet serverades.

Gary Hägre