Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 23 april 2019

Bästa medlemmar i SPF Moringen i Nynäshamn. Ett verksamhetsår går mot sitt slut och det har varit många trevliga möten, aktiviteter och resor. Och vi har fortfarande en hel del spännande saker att se fram mot.

Den stämningsfulla All Helgonahelgen har vi lagt bakom oss och nu ser vi fram mot advent med alla tända ljus och Lucia den 13 december. Då har vi också vår traditionella Jullunch anordnad av Lillemor Karlsson och hennes medarbetare och sedan firar vi alla Jul och Nyår.


Det nya året inleder vi den 17 januari då vi möter företrädare för våra politiska partier och hoppas på att det blir en givande utfrågning inför det kommande valet 2018.

Årsmötet För SPF Moringen genomförs den 14 februari kl.13.30 på Konstpolen. Motioner från medlemmar vill vi i styrelsen ha in senast den 31 januari. Förslag till program för vårens medlemsträffar kan ni som medlemmar skicka till vår programgrupp.

Den 24 november samlades 19 funktionärer från vår förening för gemensam lunch på Utsikten. Vår verksamhet bygger på ideellt arbete och att ha trevligt tillsammans. Om du vill medverka till att utveckla vår föreningsverksamhet får du gärna kontakta styrelsen eller någon i valberedningen inför kommande år.

Under 2017 antog Nynäshamns kommun ett Tvärpolitiskt äldreprogram som sträcker sig över en mandatperiod vilket är bra och ger kontinuitet oavsett valutgång. Den 5 oktober arrangerade de olika pensionärsorganisationerna och kommunen gemensamt den årligen återkommande Seniordagen och kommunens anhörigsamordnare Carina Brännäng startade ett antal aktiviteter för äldre och deras anhöriga: Demensutbildning, Anhörigcafé mm.

Som medlem kan du kontakta mig eller Ann Gould, som är vice ordf. Vi är båda representanter för SPF Moringen i KPR, Kommunens pensionärsråd. Där tar vi upp frågor om bostäder för äldre, olika boendeformer, sjukvård, kommunikationer, handikappanpassning av den yttre miljön och mycket annat.

Nynäshamn 2017-11-27
Per-Olow Danielsson
Ordf.

Publicerades: 28 november 2017 Uppdaterades: 23 april 2019