Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 23 april 2019

Efter Jul- och Nyårshelg tar vi nya tag. Nu går vi mot ljusare tider och ett spännande verksamhetsår 2018. SPF Seniorerna Moringen i Nynäshamn hoppas att våra medlemmar skall ta del av vårens program på våra månadsmöten och uppleva dem intressanta. Vi hoppas också att innehållet skall locka er att komma med idéer och initiativ till nya aktiviteter.

Ett nytt programhäfte skickas ut mars/april. Som medlem i SPF kan Du delta i våra månadsmöten, studiecirklar, kort- och långresor, promenader och friskvård genom Seniorklubben Friskis & Svettis och träffa och umgås med gamla och nya vänner.

SPF Seniorerna har fått en ny förbundsordförande Eva Eriksson som vi kommer att höra mer av under året. Från och med 2018 har vi central uppbörd i vår förening det innebär att ett inbetalningskort finns med i det andra numret av tidningen Senioren och information om hur man betalar årsavgiften.

SPF förbundet har beslutat att höja avgiften med 30 kr från 130 kr till 160 kr från och med 2019. SPF Stockholmsdistriktets avgift 40 kr. Återstår 50 kr till Moringen Nynäshamn. Som en följd av detta beslut föreslår vi i Styrelsen för Moringen att vi på årsmötet den 14 februari tar ett beslut att höja vår årsavgift 2019 från 250 kr till 280 kr för att täcka våra kostnader i föreningen.

2018 är det valår och då har vi seniorer möjlighet att den 9 september lägga vår röst som påverkar våra politiker att arbeta för ett samhälle som tar hänsyn både till yngre och äldre medborgare. En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård träder i kraft 1 januari 2018. Det långsiktiga målet är att minska antalet dagar som utskrivningsklara patienter är kvar på sjukhus. Lagen innebär nya ansvarsområden för landstingets vårdgivare och länets kommuner i samband med utskrivningsprocessen.

I Nynäshamn samarbetar vi seniororganisationer SPF, PRO, SKPF tillsammans med kommunen i KPR, kommunens pensionärsråd. Viktiga frågor under 2017 har varit att olika former för äldreboende planeras och byggs: seniorboende (utan biståndsbedömning), trygghetsboende (utan biståndsbedömning) och vård och omsorgsboende (med biståndsbedömning). Att påverka kommunen att agera för att sjukvård och kommunikationer anpassas till en åldrande befolkning i vår kommun. Vi har också föreslagit Nynäshamns kommun att en träffpunkt för Seniorer, "Seniorhus" skall startas där vi kan träffas. SPF Seniorerna behövs!

Välkomna till årsmötet den 14 februari 2018
Per-Olow Danielsson, ordf.

Publicerades: 16 januari 2018 Uppdaterades: 23 april 2019