Ordföranden har ordet. April 2018

Uppdaterades: 02 maj 2018

Vårens och sommarens program har distribuerats till alla medlemmar och min förhoppning är att alla ska finna något som lockar. I programmet finns mycket skiftande aktiviteter allt från målning och matlagning till resor, både nära och till fjärran länder. Nytt för i år är körsång och söndagspromenader som avslutas med fika. Programgruppen har också tagit fram ett omfattande sommarprogram med trevliga utflykter som jag hoppas många kommer att delta i.

Jag vill också passa på att rikta ett varmt tack till styrelsemedlemmar och funktionärer som efter många års arbete inom Moringen, valt att lämna över till nya krafter efter årsmötet 2018.

Då tänker jag på Ulf Eklund som varit Kassör i fem år och revisor tre år och varit med i styrelsen många fler år. Clara-Stina Rydberg har arbetat i programgruppen och valberedningen i 5 år. Ann-Marie Rickberg var vår sekreterare i sju år och valberedning två. Margareta Medin har jobbat i programgruppen i fyra år. Margareta Gustavsson som styrelseledamot i två år och valberedning 1 år, Anneli Sjödin har lämnat sin plats i valberedningen efter 5 år, men står kvar i programgruppen för fjärde året i rad.

För att vi i styrelsen ska kunna "serva" er på bästa sätt är det viktigt att vi har rätt uppgifter och att våra medlemsregister är korrekta. Därför vill vi påminna om vikten av att ni meddelar vår medlemssekreterare om ni får ändrade förhållanden. Det kan gälla e-post, adress, telefon-nummer eller annat vi kan behöva känna till. Kontaktuppgifter till medlems-sekreteraren och övriga styrelsen finns i programbladet.

Varma vårhälsningar

Per-Olow Danielsson
Ordförande

Publicerades: 02 maj 2018 Uppdaterades: 02 maj 2018