Information från ordföranden

Coronaviruset har eskalerat under den senaste veckan, som också vänder upp och ner, inte bara för oss i föreningen, utan i hela Sverige, Europa och i hela världen. Det är oroande och vi ska vara mycket varsamma och lyssna in all den information som länkas ut både via radio/Tv/media.

ORDFÖRANDEN INFORMERAR, 1/2020

Hej alla medlemmar i SPF Seniorerna Moringen här i Nynäshamn.

Jag vill med deFa brev informera er vad som händer så här i dessa besvärliga Corona-Lder.

Coronaviruset har eskalerat under den senaste veckan, som också vänder upp och ner, inte bara för oss i föreningen, utan i hela Sverige, Europa och i hela världen. Det är oroande och vi ska vara mycket varsamma och lyssna in all den informaLon som länkas ut både via radio/Tv/media.

Med anledning av situaLonen som vi nu befinner oss i, så måndagen den 16 mars uVörde jag eF ordförandebeslut som innebär aF alla våra verksamheter omedelbart ställs in och med omedelbar verkan.

Med hjälp av medlemssekreterare BriF Eneborg så skickade vi ut eF massutskick Lll våra medlemmar aF alla våra verksamheter/cirklar/medlemsträffar ställs in.

Jag har också via NP informerat under FöreningsnyF, via Face-book under ”På gång i Nynäshamn, ”Vad händer i Nynäshamn samt på ”SPF Seniorerna”.

Då hemsidan för SPF Seniorerna har varit nedlagd i ca 3 v, så har det varit svårt aF nå er alla, men jag har gjort allt för aF ni alla ska få informaLon.

Vad händer sedan:

Alla våra verksamheter är i första hand inställda t o m 30 april 2020- men förmodligen också även under maj månad 2020. Cirklar mfl kommer inte komma igång igen under denna termin, utan startar upp igen från hösten. Det skulle vara mycket roligt om vi kunde komma igång igen under juni, men det återstår aF se.

Vad har hi^lls hänt under 2020:

Januarimötet var mycket välbesökt när programgruppen redovisade siF program. Ca 60 medlemmar kom Lll Hantverkargården.

Årsmötet 19 februari på Konstpoolen: 117 medlemmar deltog, rekord!

Jag inledde årsmötet med en parentaLon över de 6 medlemmar som lämnat oss under 2019, samt avslutades med en vers.

Till ordförande för årsmötet valdes Anders Löfgren- en favorit i repris!

Styrelsens sammansäFning är lika som 2019, det är mycket posiLvt och vikLgt, det betyder också mycket för mej som ordförande.

FörtjänsVulla insatser:

Per Olow Danielsson(valberedningen) Lena Hjern och Ann-Louise Wilson(programgruppen) samt Yvonne Mason(revisor) avtackades med en blombukeF för sina insatser under åren.

YFerligare en förtjänsVull insats ville vi också uppmärksamma:

10 februari 1982 saF två personer med några vänner hemma i siF kök på Centralgatan, Nynäshamn. Samtalet slutade med aF starta upp en pensionärsförening i Nynäshamn. Interimsförening startades och sedan utlystes en namntävling, där namnet Moringen vann- Moringen- fast förankring. Visst passar namnet bra- Moringen/Nynäshamn- där havet och livet möts! Så skapades SPF Seniorerna Moringen- korVaFat!

Ingeborg och hennes man Torsten Nilsson var med och startade upp denna fina förening!

Ingeborg Nilsson, har varit medlem sedan 1 april 1986- 34 år- Ingeborg har varit med längst utav oss medlemmar, samt aF Ingeborg varit med och startat upp SPF Seniorerna Moringen- vilken bragd!

Självklart så ska deFa uppmärksammas, Ingeborg kunde tyvärr inte vara med oss på årsmötet, men lördagen 22 februari så överlämnade jag en härlig vårbukeF Lll Ingeborg, Lllsammans med några rader för dessa förtjänsVulla insatser.

Till årsmötet inkom en moLon med lydelsen aF medlemsträffarna ska starta kl 14.00 istället för nu 13.30. Årsmötet biföll moLonen, så hösten 2020 börjar vi kl 14.00.

Årsmötet godkände också aF årsavgilen ska utgå med 300 kronor fr o m 2021, nämnas kan aF av dessa 300 kronor, så lämnas 200 kronor Lll regionen, vi behåller 100 kronor utav dessa Lll Moringen.

Medlemsantalet i SPF Moringen har ökat under 2019, samt fortsaF aF öka under 2020, nu är vi 517 medlemmar. 

AF medlemsantalet ökat har uppmärksammats regionalt från förbundet och vi har fåF beröm för deFa. För en del föreningen ser det inte lika bra ut, en del föreningar får inte ens ihop olika styrelserepresentanter el dyl.

Varje vår så inbjuder vi in alla nya medlemmar som Lllkommit, senaste välkomstmötet var april 2019 och då med en enkel målLd. Det var inplanerat eF nyF välkomstmöte i april 2020, det är inställt, men vi återkommer så snart som vi startar upp igen.

Vårt styrelsearbete och våra möten fortsäFer, men nu digitalt via skype, e-post mm.

Styrelsens ansvar för våra medlemmar är förstås vikLg.

Vår ekonomi är god- vår kassör Åke Svensson har full kontroll.

Jag har inlämnat ansökan om föreningsbidrag Lll Nynäshamns kommun, utbetalning sker nu i april.

Mycket är förändrat och många träffar/konferenser/distriktsstämma/är nu skjutet på framLden. Kommunala pensionärs- och funkLonshinderråden är också inställda Llls

vidare, samt samrådsgruppen för pensionärsorganisaLonerna.
När deFa corona-virus har lagt sej, så kommer vi alla mötas igen, oklart när.

Om ni har några funderingar så ska ni självklart kontakta mej eller någon annan i styrelsen. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Vill samLdigt tacka för förtroendet aF få leda och vara ordförande för SPF Seniorerna Moringen yFerligare eF år.

Varma hälsningar Lll Er.

Agneta Tjärnhammar
Ordförande
agneta@tjarnhammar.se, 070-7580055