Valberedningens förslag till ny styrelse

  • 29 januari 2020

Valberedningen, som består av Per-Olow Danielsson, Inga Burebo-Karlsson och Inez Granström har lämnat följande förslag till styrelse för verksamhetsåret 2020.

Ordförande Agneta Tjärnhammar Omval 1 år

Ledamot Åke Svensson Fyllnadsval 1 år
Ledamot Ann-Marie Skiöld Fyllnadsval 1 år
Ledamot Ann Gould Omval 2 år
Ledamot Britt Eneborg Omval 2 år
Ledamot Anneli Sjödin Omval 2 år
Ledamot Ingegerd Lindblad Omval 2 år

Ledamot Inez Granström Kvarstår 1 år
Ledamot Ingrid Thunberg Kvarstår 1 år

Revisor Sara Frykman Omval 2 år
Revisor Madelene Hellgren Fyllnadsval 1 år
Revisorssuppleant Ingegerd Billstam Omval 2 år

Val av ombud till distriktets årsmöte och KPR representanter:
Väljes av styrelsen.

Denna valberedningen slutar och ny valberedning ska väljas på årsmötet.

 

Publicerades: 29 januari 2020 Uppdaterades: 29 januari 2020