Årsmöte onsdagen den 19 februari 2020

Styrelsen för SPF Seniorerna Moringen i Nynäshamn Hälsar Dig varmt välkommen till Årsmötet onsdagen den 19 februari 2020, Kl 13.30 i Konstpoolen, Vikingavägen 39, Nynäshamn.

Enligt stadgarna ska röstlängden finnas tillhanda och avprickning kommer att ske.

Programmet blir som presenterats i bifogad Årsmöteskallelse. Denna gång med musikunderhållning samt en enkel måltid. Det blir inte den traditionella smörgåstårtan!

Det gångna året har vi haft 34 medlemsträffar och 8studiecirklar, samt 5 resor arrangerat av externa researrangörer.

Intresset visar att det behövs en seniorförening som bidrar till en social gemenskap och som aktiverar oss alla.

Vi ser fram emot att du som medlem låter oss i styrelsen och programgruppen få reda på vad du är intresserad av.

Mer information om vår verksamhet och vilka funktionärer som arbetat i Moringen under 2019 finns i vår verksamhetsberättelse 2019.
Verksamhetsberättelsen 2019 samt Verksamhetsplanen 2020 finns här på vår hemsida, dessutom kommer handlingar finnas tillgängliga på årsmötet, samt balans- och resultaträkning 2019.

Styrelsen kommer tillsammans med programgruppen att distribuera programhäftet med vårens aktiviteter under februari månad.

Jag vill också passa på att tacka alla våra fantastiska funktionärer som genom sitt engagemang gjort det möjligt att genomföra dessa programverksamheter för våra ca 500 medlemmar här i Nynäshamn.

Ett varmt tack även till alla våra medlemmar som också deltagit i våra fina programverksamheter. Utan ert deltagande och engagemang så kan dessa inte heller genomföras.

Så hjälp oss att knyta ihop säcken för 2019 års verksamhet.
Varmt välkomna på vårt årsmöte, onsdagen den 19 februari 2020, kl 13.30!

Agneta Tjärnhammar
Ordförande SPF Seniorerna Moringen
agneta@tjarnhammar.se,
070-7580055

Årsmöteskallelse
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020

Resultaträkning 2019
Balansräkning 2019
Budget 2020