Samråd för detaljplan i Ösmo

Yttrande av SPF SENIORERNA MORINGEN i Nynäshamn över detaljplan för VANSTA 5:28 MFL