Årsmötet 2019

Ett kort referat från årsmötet den 20 februari.