Höga kusten och Wasa

Läs Majvor Norbergs referat från kryssningen längs Höga kusten och över till Wasa.