Referat från politikermötet på Konstpoolen

Inför höstens val hade SPF Moringen bjudit in representanter för samtliga politiska partier för ett samtal kring pensionärernas situation och den politik som partierna tänker föra i frågor som är intressanta för målgruppen.