Dags för de korta promenaerna

Måndag den 27 augusti startar vi de korta promenaderna. Samling vid Alkärrsplan klockan 10.00. Nya och gamla deltagare är välkomna. Vi avslutar med en gemensam kaffestund. Kontaktperson Ingegerd Lindblad.