Information till SPF Morigens medlemmar

Under 2017 installerades nya datasystem för SPF Seniorernas ca 800 föreningar i Sverige. De system som hanterar Medlemsregister och Webbsystem har haft stora brister som det tar tid att åtgärda. Detta har bl.a. medfört att registrering av nya medlemmar inte har fungerat tillfredställande. Läs mer genom att klicka på rubriken.

Under 2017 installerades nya datasystem för SPF Seniorernas ca 800 föreningar i Sverige. De system som hanterar Medlemsregister och Webbsystem har haft stora brister som det tar tid att åtgärda. Detta har bl.a. medfört att registrering av nya medlemmar inte har fungerat tillfredställande. SPF förbundet centralt och leverantören har arbetat intensivt med att avhjälpa fel och brister. Arbetet beräknas avslutat våren 2018.

Detta har lett till en hel del merarbete för oss i styrelsen, men också problem för våra medlemmar som inte fått ut sina medlemsbevis, försäkringserbjudanden och annan information så snabbt som vi önskat.
Vi ber om ursäkt och hoppas på överseende från våra medlemmar. Vi jobbar på så bra vi kan och har ständig kontakt med förbundet/distriktet om de här problemen.

Snart börjar ett nytt verksamhetsår och en av nyheterna är att vi får så kallad "central uppbörd" det vill säga, medlemsavgiften för 2018 ska betalas direkt till förbundet. Inbetalningskort kommer att sändas ut, använd uppgifterna på det så kommer det att fungera bra. Bankgironumret ska inte användas för medlemsavgiften i fortsättningen men finns kvar för att betala deltagande vid Moringens utflykter eller medlemsmöten där särskild avgift utgår.

SPF Moringen Nynäshamn
Per-Olow Danielsson, ordf.