Du kanske har rätt till bostadstillägg

Pensionsmyndigheten har tagit fram ny information till de pensionärer som kan ha rätt till bostadstillägg men som ännu inte har ansökt om det. Man vet att många pensionärer går miste om ansenliga belopp varje månad. Totalt kan det vara så många som 100 000 pensionärer som går miste om detta tillägg till sin pension.

290 000 pensionärer får bostadstillägg idag. De får i genomsnitt ca 2 400 kronor per månad – ett skattefritt tillägg till pensionen.

Pensionsmyndigheten behöver göra mer för att hjälpa de pensionärer som går miste om denna ersättning. Därför har de kontaktat olika pensionärsorganisaioner för att nå ut med samlad information. Syftet är att på ett enkelt sätt förklara vad en pensionär behöver göra för att ansöka om just bostadstillägg. Nedan kan du läsa om vad som gäller.

Vem kan ansöka?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet liksom garantipensionen. Du ansöker om tillägget hos Pensionsmyndigheten.
• Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad.
• Du kan ansöka även om du har förmögenhet.
• Du kan ansöka om du bor i Sverige, är över 65 år och
tar ut hela din allmänna pension.*

* Du kan även ansöka om du har en utländsk pension som motsvarar svensk
allmän pension. Likaså om du är under 65 år och fick änkepension före år
2003. Om du har sjuk- eller aktivitetsersättning ansöker du om bostadstillägg
hos Försäkringskassan.

Tre steg för att ansöka


1. Är din pension och andra inkomster totalt lägre än 14 000 kronor efter skatt?
Då bör du kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du en högre total pension, inklusive tjänstepension, kan du inte få något bostadstillägg.
Exempel på bostadstillägg per månad   

Månadsinkomst efter skatt    7000 kr   10000 kr   14000 kr
Bostadstillägg   5090 kr   2800 kr         0 kr

Tabellen ovan visar exempel på belopp för ensamstående. Beloppen stämmer inte för alla, men tabellen kan ge en uppfattning om hur inkomsten påverkar bostadstillägget. Det högsta beloppet du kan få är 5 090 kronor. Om ni bor tillsammans räknas bådas inkomster och då blir beloppen annorlunda.


2. Beräkna om du kan ha rätt till bostadstillägg För att få veta om du bör ansöka om bostadstillägg kan du göra en beräkning. Gör din beräkning på pensionsmyndigheten.se/beraknabt

Du kan även ringa vår kundservice på 0771-776 776 så hjälper vi dig att göra en beräkning.

3. Gör din ansökan
• Enklast ansöker du på Pensionsmyndighetens webbplats
www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e-legitimation.
• Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från vår webbplats eller beställer från kundservice på 0771-776 776.
• Det går också att besöka ett av våra servicekontor och få hjälp med ansökan via webben eller blankett.

Vad händer sedan?

När vi har fått din ansökan påbörjar vi handläggningen. Saknas uppgifter kan vi behöva be dig komplettera med dessa, i så fall kontaktar vi dig. Du får normalt ditt beslut inom en eller två månader. I vissa fall kan det ta lite längre tid. Du får alltid ett skriftligt beslut från oss.

Om du beviljas bostadstillägg betalas det ut tillsammans med din pension från oss. Bostadstillägget är skattefritt och beviljas vanligtvis tillsvidare utan tidsbegränsning.
Har du rätt till bostadstillägg?

Här kan du nå oss om du vill veta mer
- www.pensionsmyndigheten.se
- facebook.se/fragaompension
- kundservice 0771-776 776

Visste du att bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen?
290 000 pensionärer har tillägget idag. Kanske borde du eller någon
anhörig ansöka?

Välkommen med din ansökan!