Politiker mot väggen

Onsdagen den 17 januari 2018, Politiker mot väggen inför årets val. Vad har våra politiker på programmer för oss pensionärer? Välkommen till Konstpoolen Klockan 13.30 för att på svar på dina frågor.