Problem med nya datasystemen och hemsidan

För en tid sedan bytte SPF Seniorerna till nytt webb-verktyg och ett helt nytt datasystem för hantering av medlemmar, avgifter, aktiviteter mm. Dessvärre har det inte gått smärtfritt. Stora problem har påtalats - och åtgärdats, men fortfarande återstår en hel del som måste åtgärdas innan allt flyter som det ska. Vi ber alla medlemmar om tålamod. Läs mer genom att klicka på rubriken.

 

Detta drabbar alla föreningar runt om i landet och skapar problem för administratörerna med en hel del extra arbete med stor frustration som följd. Många medlemmar har inte fått sina medlemskort eller bekräftelse på att medlemsavgiften är betald. Tidningen Senioren har också uteblivit i några fall.

Vi vet att man centralt arbetar intensivt för att komma till rätta med problemen och vi hoppas på snar lösning. Under tiden ber vi att våra medlemmar ska ha tålamod och se tiden an. Lösningen måste komma snart.