SPF Seniorerna startar podradio

Första avsnittet handlar om seniorerna och ekonomin, varför det nuvarande pensionssystemet måste ses över, med förbundsordförande Christina Rogestam.