Veteranringen - för dig som bor ensam

Bor du ensam? I så fall kanske Brännkyrka Veteranring är något för dig?

De erbjuder dig att dagligen ringa till deras telefonsvarare och endast säga ditt namn och telefonnummer. De lyssnar av telefonsvararen varje dag och om du inte har ringt tar de kontakt för att ta reda på orsaken. Det är en trygghet för dig och dina anhöriga och vänner om något skulle ha hänt dig.

Ta kontakt med Doris Santesson (tel. 08-99 85 81), Daisy Hagman (tel. 08- 86 69 66) eller Karin Stenholm (tel. 08-6465034) för vidare information om hur du blir med i ringen.

Tekniken och telefonsamtalen bekostas av stadsdelsnämnderna i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö.