Protokoll nr 1 från det nybildade SPR Hägersten-Älvsjö (med 2 bilagor)

Stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö har slagits ihop. Även pensionärsråden (SPR) har då slagits ihop på motsvarande sätt till SPR Hägersten-Älvsjö.

Den 19 augusti 2020 hade det nybildade SPR Hägersten-Älvsjö sitt första möte som pga coronapandemin var ett Skypemöte (=digitalt).

Protokoll med 2 bilagor finns under Om föreningen/Styrelsen/Pensionärsrådet(SPR).