Lunchträffen 30/10 ställs in men pubaftonen 20/10 genomförs + Medborgarhuset används hela hösten

  • 17 oktober 2020

Nästa lunchträff, 30/10 ställs in på grund av de striktare coronarestriktionerna. Vi kommer däremot att genomföra den första pubaftonen, 20/10, och därefter ta ställning till de två övriga inplanerade pubaftnarna.

Medborgarhuset på Hägerstensåsen kommer att användas för höstens alla månads- och aktivitetsmöten, eftersom vi inte släpps in i Axesberg.

Publicerades: 17 oktober 2020 Uppdaterades: 17 oktober 2020