Du är inte ensam, del tre, 17 juni

Förbundet arbetar med projektet "Inte ensam". På onsdag 17 juni på förmiddagen sänds det tredje digitala seminariet. Även de som inte deltar kan i efterhand få information och svar på frågor.