Höstprogrammet äntligen spikat!

Höstprogrammet kommer att skickas ut med post till alla medlemmar nästa fredag, 21 augusti. Tidigaste anmälan är fredag 4/9 kl 09.00.

Mycket har varit oklart in i det sista och många osäkerheter kvarstår. Men vi kommer att skicka ut ett program med ett antal aktiviteter, om än i ändrad form på grund av alla restriktioner kring coronapandemin.Vi reserverar oss också för hastiga ändringar vid behov.

Vi har fått besked att vi inte får tillgång till aulan i Axelsberg under september, vilket påverkar friskvårdsaktiviteterna bland annat. Besked om resten av hösten kommer senare.

Programmet läggs ut här på hemsidan i samma veva som det skickas ut med post.