SPR-protokoll nr 7, 2019

Vi kommer fr.o.m. nu att löpande lägga ut protokollen från Pensionärsrådets (SPR:s) sammanträden på vår hemsida för att öka insynen i rådets verksamhet. Vi hoppas att det ska öka förståelsen för denna viktiga del av styrelsens arbete.

Stadsdelens Pensionärsråd (SPR) är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden med uppgift att ge inflytande och insyn i frågor som berör äldres levnads-förhållanden. Vår förening har två ledamöter i rådet.

Läs protokollen under Om föreningen/Styrelsen/SPR.