SPR-protokoll nr 8, september 2019

Pensionärsrådet hade sammanträde 18 september.

Protokollet finns nu på vår hemsida under Om föreningen/Styrelsen/SPR.