Kommentarer till pensionärsrådets protokoll 16/10-19

Vår representant Birgitta Airas kommenterar protokollet från mötet 16/10-19 om sammanslagning av stadsdelsnämnder m.m. Protokollet hittar du under Om föreningen / Styrelsen/ SPR.

Jag står med som närvarande men var i Italien..

Chefen för äldreförvaltningen Marja Kammouna var inte med på mötet så ingen information från förvaltningen.

Ingenting är nämnt om att från 1 juli 2020 ska stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen slås ihop med Älvsjö. Nedanstående info finns med i protokollet från Funktionärsrådets möte den 17/10:

Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö kommer att slås ihop till en stadsdel med en stadsdelsnämnd och förvaltning.

Sammanslagningen träder i kraft den 1 juli 2020. Gunilla Davidsson är föreslagen som stadsdelsdirektör för den nya förvaltningen.

Älvsjös stadsdelsdirektör går i pension. Från den 1 januari 2020 kommer Gunilla Davidsson att vara stadsdelsdirektör för både Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen.

Hägersten-Liljeholmens verksamhetsplan för 2019 gäller fram till sammanslagningen. Efter sammanslagningen beslutas det om en ny verksamhetsplan. Den nya stadsdelen kommer att ha ca 120 000 invånare