Våldet går inte i pension - seminarium 15/4

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet inbjuder alla intresserade till ett gratis seminarium om våld mot äldre i nära relationer 15/4. Anmälan senast 8/4.