Operadonnorna och nya medlemmar

Månadsträffen 15 mars hade besök av den härliga gruppen "Operadonnorna". 20 nya medlemmar hade hörsammat inbjudan till en informationsträff med styrelsen och valberedningen.

  • Operadonnorna efter sitt bejublade framträdande

Nu finns rapporter från båda dessa tillfällen under Minnesbilder.