Årsmötesprotokoll

Nu är protokollet från årsmötet 15/2 justerat och klart.

Du hittar det under Om föreningen/Årsmötesprotokoll.