Första julirapporterna: Sommarlunch och sommarpromenad

De två första aktiviteterna under juli har ägt rum.

  • Promenaddeltagare i Svandammsparken

Rapporter finns under Minnesbilder.