Sommarlunch och sommarpromenader

I veckorna runt månadsskiftet juli-augusti hade vi tre aktiviteter. Dels ägde den sista sommarlunchen rum på Mälarpaviljongen, dels var det två sommarpromenader.

  • Sista sommarlunchen, på Mälarpailjongen

Rapporter finns under Minesbilder.