Vill du ha hjälp att söka bostadstillägg?

Vi (= föreningens ordförande Lars-Erik Hovén, tel. 070 579 96 04) erbjuder oss igen att hjälpa den som inte kan eller vill utnyttja internet.

Uppgifter som den som behöver vår hjälp ska ta med sig är:

-. Uppgifter om boende, dvs 1.hyra/avgift, 2.hyresvärd/bostadsrättsförening med
   tel.nr till ansvarig, 3. Lånebelopp där bostaden är säkerhet inkl skuld och räntesats

-. Uppgifter om tjänstepension dvs utbetalare och belopp i kr/år före skatt

-. Uppgifter om privat pension dvs utbetalare och belopp i kr/år före skatt

-. Uppgifter om kapitalinkomst (ränta, utdelning, kapitalvinst)

-. Uppgift om tillgångar över 100 000 kr den 31 dec förra året (kopia av besked
   från banken)

-. Och uppgift om skulder då tillgångarna överstiger 100 000 kr (kopia av
   besked från banken)

Har vi dessa uppgifter kan vi hjälpa till direkt, annars blir det behov av komplettering.

Klicka här för att se det bildspel om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten som Lars-Erik visade efter aktivitetsmötet 11 oktober. Bildspelet laddas då ner till din dator som PowerPoint-bilder.

Ev kan det bli aktuellt att ordna ett nytt tillfälle för information/hjälp.