Klarläggande om medlemsavgifterna

Om du inte ännu betalt medlemsavgiften för 2018: Betala 265 kronor per medlem till vårt eget plusgiro 44 80 07-5 eller vårt bankgiro 270-9095 ! I senaste numret av Senioren stod en notis att man ska invänta en inbetalningsavi från förbundet. Men observera att det inte gäller för vår förening – bara dom föreningar som har central uppbörd. Vi ska som tidigare betala till SPF Seniorerna Mälarhöjden-Hägersten och till samma konton som vi betalar studiebesök, cirklar etc. Kassören