Årsmötet 2018

Nu finns en rapport från årsmötet under Minnesbilder. Vid detta årsmöte fick föreningen åter en ordförande efter ett års roterande ordförandeskap och vi fick också en ny hedersmedlem.

  • Vår nye ordförande Lars-Åke Hovén tackar för förtroendet.