Årsmöteshandlingarna på hemsidan

Nu finns årsmöteshandlingarna på hemsidan under Om föreningen/Årsmöteshandlingar 2018. Där hittar du Kallelse/dagordning, Verksamhetsberättelse 2017, Verksamhetsplan 2018, Proposition om hedersmedlemskap, Stadgeändring och Valberedningens förslag. Årsredovisning 2017 och Budget 2018 kommer att finnas på årsmötet.