Riddarhuset, långvandring och Pubafton/SPF-kväll

Nu finns rapporter under Minnesbilder.