Minnesbilder uppdaterat

En rapport från torsdagen aktivitetsmöte finns nu under Minnesbilder.