Rapporter från Nya Karolinska och flera andra aktiviteter

Nu finns en rapport under Minnesbilder från det extra studiebesöket i Nya Karolinskas "Showroom". Vi har också fått in rapporter från några aktiviteter som ligger bakåt i tiden: Fågelskådning 10/5, Rönells antikvariat 11/10 och "Sällskap på museum"s besök på Waldemarsudde 22/11. Dessa är markerade med fetstil för att lättare hittas, eftersom rapporterna ligger i kronologisk ordning med den senaste aktiviteten överst.

  • Modell av Nya Karolinska