Rapporter under Minnesbilder

De första rapporterna på den nya hemsidan finns nu under Minnesbilder. Läs mer...

Det gäller de månadsträffar, aktivitetsmöten och studiebesök m.m. vi hade under november och december, sammanlagt nio rapporter. 

Minnesbilder från den gamla hemsidan är åtkomliga via en länk.